W celu zapewnienia najbardziej efektywnych warunków w miejscu konieczne są zarówno regulacje teoretyczne oraz praktyczne rozwiązania. W przypadku tych pierwszych najczęściej dotyczy to instrukcji i zasad postępowania w określonych sytuacji. Ich znajomość jest szczególnie ważna i w przypadku pojawienia się ewentualnego zagrożenia dotyczy zachowania i postępowania pracowników. Jest to swoisty wyznacznik poprawnego postępowania oraz procedur, które powinno się zachować. Dodatkiem do tego może być sprzęt pozostający w dyspozycji pracowników.