Drogi oddechowe narażamy coraz częściej nawet wówczas, kiedy idziemy ulicami naszych miast, szczególnie w okresie jesiennym oraz zimowym. Podobny problem jest widoczny w przypadku firm, w których pracownicy muszą korzystać ze specjalnych masek ochronnych. Ich zastosowanie ma podstawy związane z bezpieczeństwem zatrudnionych osób. Specjalna budowa oraz znajdujące się w niej filtry pozwalają na wykonywanie niezbędnych czynności oraz zadań. Powinno się je zawsze zakładać przystępując do czynności związanych z obróbką materiałów, spawaniem oraz innych, którym towarzyszy obecność pyłów, dymu lub innych niebezpiecznych substancji. Maski tego typu występują najczęściej w trzech kategoriach, co pozwala na ich dobór pod względem ewentualnych niebezpieczeństw i zagrożeń. Odpowiednio dostosowane do twarzy zabezpieczają przed szkodliwymi substancjami. Zaletą masek jest również możliwość wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów, co nie wymaga dużych nakładów finansowych.