Wszystkich cieszy obecnie dostęp do nowych technologii i urządzeń. Problem jednak polega na tym, że są one coraz częściej wykorzystywane do działania na szkodę mniej świadomych takich zagrożeń użytkowników. Jest to istotny temat, który dotyczy zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Jak łatwo dziś zauważyć, bardzo powszechna oraz agresywna konkurencja, jest skłonna do tego, by działać na szkodę innych firm działających w podobnej branży. Ogromną rolę odgrywa tu zarówno człowiek, jak i nowoczesna technologia. Niebezpieczeństwo wycieku danych istnieje już wtedy, gdy na danym komputerze nie korzysta się z oprogramowania antywirusowego. Podobnie jest w sytuacji, gdy dostęp do lokalnej łączności bezprzewodowej mają również osoby postronne i nieuprawnione. To często daje szereg możliwości, dzięki którym możliwa będzie nie tylko kradzież informacji, ale również i inne, równie niebezpieczne działania, takie jak usunięcie lub zamiana danych. Bez wprowadzenia odpowiednich procedur zabezpieczających, bez przestrzegania przepisów mających na celu zachowanie bezpieczeństwa informacji, jak i bez stosownych szkoleń, tego rodzaju działania są trudne do zauważenia i wykrycia. Same wewnętrzne procedury często są niewystarczające i powinny współdziałać z zewnętrzną firmą doradczą, która jest w stanie wskazać nie tyko źródła zagrożeń, ale przede wszystkim sposoby na to, jak sobie z nimi poradzić. Rola oraz zasadność szkoleń w tej tematyce jest generalnie bezsporna, głównie dlatego że samodzielnie trudno jest dostrzec zagrożenia, które coraz częściej pojawiają się z różnych stron. Bardzo często skuteczność tych działań zależy od wprowadzenia odpowiednich procedur, instrukcji oraz regulaminów. Ich weryfikacja i udoskonalenie jest dziś priorytetem, tak samo jak zmiana złych nawyków, które są często obecne w zachowaniu i czynnościach zarówno pracowników, jak i kadry zarządzającej. Szybkie reagowanie w sytuacji kryzysowej i kompleksowe działania mające jej zapobiegać, stają się często podstawami w obowiązujące polityce bezpieczeństwa.