Każdą firmę i przedsiębiorstwo obowiązują przepisy, których musi dopełnić. Ich rodzaj oraz charakter w wielu przypadkach jest znacznie bardziej zaawansowane niż w przypadku powszechnie istniejących biur i branż. Jest tak szczególnie w przypadkach, które dotyczą nieco mniej popularnych branż. Te bardzo często mają specyficzny charakter, co wpływa bezpośrednio chociażby na kwestie bezpieczeństwa pracownika, jego wyposażenie, sprzęt a nawet wiedzę i wykształcenie zatrudnionych osób. Bardzo często jest to ważny czynnik przekładający się na profesjonalizm każdej działalności. Dużym wsparciem w tej kwestii staje się czasopismo przemysł chemiczny w kwaralikchemiczny.pl i przegląd legislacyjny stanowiąc kluczowy głos między innym w takich sprawach jak kwestia transportu specjalistycznego, pakowania oraz oznakowania ładunków i obowiązujących rozporządzeń. Znajomość obowiązujących przepisów pozwala na znacznie łatwiejsze prowadzenie działalności dla przedsiębiorstw, co jest istotne w dobie tak dużej konkurencji. Dodatkowo takie przepisy, jak chociażby rozporządzenie REACH, dotyczące biocydów oraz transportu ADR mają charakter międzynarodowy. Oznacza to ich ujednolicenie dla firm działających w różnych regionach. Pod tym wzglądem stanowi to znaczące ułatwienie. Dla firm, które prowadzą handel międzynarodowy omawiane są przepisy z poszczególnych krajów, między innymi odnoszące się do przepisów GHS.

Swój głos zabierają również eksperci z poszczególnych dziedzin, którzy odnoszą się pojawiających się problemów natury merytorycznej, technicznej a nawet prawnej. W tym ostatnim przypadku dotyczy to między innymi kwestii interpretacji przepisów oraz wymagań w stosunku do pracodawcy. Bardzo często za taką poradę należy specjalnie ponieść koszty. To również ważny argument do tego by wspierać się w branży taką profesjonalną prasą.