W miejscu pacy, pracownicy narażeni są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Z tego też powodu, pracodawca wyposaża ich odpowiednio w środki mające temu przeciwdziałać. W efekcie ma to związek między innymi ze specjalną odzieżą, obuwiem, ochroną głowy, rąk a nawet ochroną słuchu, wzroku i dróg oddechowych. Specyfika pracy związana z czynnościami na wysokości sprawia, że i od tych zagrożeń powinien być chroniony pracownik. Jednocześnie pracodawca powinien zadbać o przepisy regulujące zasady zachowania i postępowania w nagłych przypadkach. Usprawni to funkcjonowanie i poprawi poziom bezpieczeństwa w firmie.